treo bang ron,treo co phuon,in quang cao,xin giay phep karaoke

treo bang ron,treo co phuon,in quang cao,xin giay phep karaoke

Treo băng rôn

Xin giấy phép treo băng rôn

7/12/2013 - 05:16quantri

xin giấy phép treo băng rôn

Công ty CP QC Hải Phú Đông giới thiệu với khách hàng mẫu đơn xin giấy phép treo băng rôn, xin giấy phép treo cờ phướn do Bộ văn hóa thể thao phát hành, được áp dụng trong luật quảng cáo ngày nay. Công ty chúng tôi hỗ trợ khách hàng khâu xin giấy phép treo bang ron, quý khách liên hệ đến công ty đển được tư vấn miễn phí tốt nhất.

Xin giới thiệu đến các bạn mẫu đơn xin giấy phép treo banner  – cờ phướn , treo băng rôn quảng cáo ( hay còn gọi là công văn hoặc thông báo quảng cáo ). Theo quy định của bộ văn hóa thể thao và du lịch ban hành có hiệu lực đến ngày nay.

                                                                                 

  

    TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÔNG BÁO QUẢNG CÁO                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        

                                                                           ……….., ngày…..tháng….năm 2016

 

 

THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN

 BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG RÔN

 

Kính gửi : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh …………

 

  1. Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………………………………….

          – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..do………….cấp (nếu là doanh nghiệp).

          – Số chứng minh thư nhân dân:………………..Ngày cấp……………………………………….

Nơi cấp:………………………….(nếu là cá nhân).

          – Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….

          – Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………………..

      2. Nội dung trên bảng quảng cáo, băng rôn:……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 3. Địa điểm thực hiện: ……………………………………………………………………………………………..

 4. Thời gian thực hiện: từ ngày……tháng…..năm….đến ngày….tháng….. năm…….

     5. Kích thước/số lượng:……………………………………………………………………………………………..

     6. Phương án tháo dỡ (nếu có):………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

     7. Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo nội dung thông báo nêu trên và tháo dỡ đúng thời hạn ghi trong thông báo.

                                                                                 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

                                                      Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ (đối với tổ chức).

Xin mời khách hàng quan tâm lĩnh vực treo băng rôn , tham khảo thêm luật treo băng rôn quảng cáo của bộ văn hóa ban hành, có hiệu lực đến ngày hôm nay.

Lượt xem

(5942)