treo bang ron,treo co phuon,in quang cao,xin giay phep karaoke

treo bang ron,treo co phuon,in quang cao,xin giay phep karaoke

Xin phép treo băng rôn

CƠ SỞ PHÁP LÝ THỰC HIỆN TREO BĂNG RÔN QUẢNG CÁO : Nghị định 194/CP ngày 31.12.1994 của Chính phủ; Nghị định 32/CP ngày 05.5.1999 của Chính phủ; Thông tư 37/TT-BVHTT ngày 1.7.1995 của Bộ Văn hoá Thông tin; Thông tư liên bộ 28/TT-LB ngày 30.5.1996 của Bộ tài chính và Văn hoá – thông […]

Xem thêm...