treo bang ron,treo co phuon,in quang cao,xin giay phep karaoke

treo bang ron,treo co phuon,in quang cao,xin giay phep karaoke

IN KỸ THUẬT SỐ

Xin phép treo băng rôn

12/11/2013 - 06:30admin

CƠ SỞ PHÁP LÝ THỰC HIỆN TREO BĂNG RÔN QUẢNG CÁO :

Nghị định 194/CP ngày 31.12.1994 của Chính phủ;
Nghị định 32/CP ngày 05.5.1999 của Chính phủ;
Thông tư 37/TT-BVHTT ngày 1.7.1995 của Bộ Văn hoá Thông tin;
Thông tư liên bộ 28/TT-LB ngày 30.5.1996 của Bộ tài chính và Văn hoá – thông tin;
Quyết định 68/2000/QĐ-UB ngày 28.6.2000 của UBND tỉnh/thành phố;
Quyết định 102/2000/QĐ-UB ngày 18.9.2000 của UBND tỉnh/thành phố.

 THỦ TỤC:

1.Đơn đề nghị cấp phép thực hiện quảng cáo;
2.Hợp đồng thực hiện quảng cáo ( nếu tổ chức, cá nhân là dịch vụ quảng cáo);
3.Mẫu ( makét ) sản phẩm, hàng hoá muốn quảng cáo;
4.Giấy đăng ký kinh doanh;
5.Một trong những giấy tờ chứng nhận chất lượng – sản phẩm hàng hoá hoặc các giấy tờ khác liên quan đến chất lượng công việc, thương hiệu cần quảng cáo;
6.Danh sách địa điểm treo, đặt quảng cáo.

THỜI GIAN: 5 ngày.

Theo Thông tư 28/LB ngày 30.5.1996 của Liên bộ Tài chính và Bộ Văn hoá Thông tin;  Hướng dẫn liên ngành 2192/HDLN ngày 31.10.2000 của Sở Văn hoá – Thông tin, Tài chính – Vật giá, Cục thuế, Kho bạc và Công văn 1633/VP ngày 22.10.2001 của UBND thành phố.

LỆ PHÍ:

 Trình tự thực hiện:

LIÊN HỆ : 0986 998 003 – 08 3601 9382
Bước1: Cá nhân tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bươc2: Nộp hồ sơ tại phòng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
– Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ
– Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00
Buổi chiều: 14h00 đến 16h30
Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)
– Có giấy biên nhận hồ sơ (Trừ trường hợp nhận hồ sơ qua đường Bưu chính)
Bước 3:
– Trả giấy phép thực hiện quảng cáo cho tổ chức, cá nhân.
– Thời hạn trả giấy phép: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00
Buổi chiều: 14h00 đến 16h30
Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ  Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)
– Tổ chức cá nhân đến nhận Giấy phép phải :
+ Nộp lại giấy biên nhận hồ sơ (Giấy hẹn nếu có)
+ Nộp lệ phí theo quy định, nhận biên lai thu phí, lệ phí (liên 2).
+ Kiểm tra nội dung và ký nhận giấy phép

Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
– Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu quy định)
– Danh sách các vị trí, địa điểm xin treo quảng cáo kèm theo, có đóng dấu treo của tổ chức hoặc chữ ký của cá nhân xin phép (nếu có)
– Bản sao có giá trị pháp lý:
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .
– Các loại giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá và nhãn hiệu hàng hoá.
– Văn bản đồng ý, cho phép của cơ quan có thẩm quyền nếu quảng cáo chương trình khuyến mại.
– Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin giấy phép treo băng rôn quảng cáo hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thì thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc việc sau khi nhận được văn bản trả lời của các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo. Trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở VH, TT&DL
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
Lệ phí (nếu có):

Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang)
– 50.000đồng/ 1 cái (Tổng số tiền thu lệ phí một lần cấp giấy phép không quá 2.000.000đồng/1 giấy phép)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Đơn xin cấp giấy phép  thực hiện quảng cáo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

– Không được che khuất trên 10% diện tích sản phẩm quảng cáo đã đặt trước chưa hết thời hạn theo hướng phía trước, cách 200 mét nhìn vuông góc chính giữa với quảng cáo có trước.
– Không được đặt trong hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng.
– Tại các đô thị, hạn chế quảng cáo có diện tích lớn ngoài trời không phù hợp với quy hoạch đô thị, an toàn xã hội, mỹ quan và cảnh quan môi trường

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Pháp lệnh Quảng cáo ngày 30/11/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
– Nghị đinh số:24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh quảng cáo.
– Thông tư số: 43/2003/TT/BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VHTYT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo.
– Thông tư liên tịch số 16/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD,ngày28/02/2007 của Bộ Văn hoá-Thông tin- Bộ Y tế- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Bộ Xây dựng “Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông”.

ĐƠN XIN GIẤY PHÉP TREO BĂNG RÔN QUẢNG CÁO

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…….                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
Kính gửi: ………………………………………………..
1. Tên tổ chức, cá nhân………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Điện thoại………………………; Fax: …………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………. ngày…… tháng…… năm……. cơ quan cấp……….
2. Họ và tên người chịu trách nhiệm
Chức vụ………… CMND…………. do công an…………cấp ngày…… tháng……… năm ……………
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………
Điện thoại…………………..; Fax: …………………………………….
Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm:…….
Trên phương tiện: …………………. Địa điểm:…………………….
Kích thước:…………………Số lượng:………………….
Thời hạn thực hiện quảng cáo:………………………………………………………….
– Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;
– Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.
……………ngày……….tháng………năm………..
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên đối với cá nhân
Ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

Lượt xem

(2024)