XIN PHÉP QUẢNG CÁO

Xin phép quảng cáo là hạng mục bắt buộc và quan trọng nhất của 01 chương trình quảng cáo. Cơ quan cấp phép quảng cáo bao gồm: bộ văn hóa, sở văn hóa hoặc phòng văn hóa. Tùy thuộc vào chương trình quảng cáo khác nhau sẽ có cơ quan cấp phép khác nhau.

Thủ tục cấp phép quảng cáo phụ thuộc vào nội dung thực hiện quảng cáo thông thường gồm có:
+ Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Giấy chứng nhận nhãn hiệu, logo
+ Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, chứng từ hải quan, …
+ Giấy phép thực hiện khuyễn mãi,…

Cty TCM cung cấp các dịch vụ giấy phép quảng cáo bao gồm:
+ Dịch vụ xin giấy phép treo băng rôn, banner, cờ phướn.
+ Xin giấy phép bảng hiệu, bảng quảng cáo, pano
+ Xin giấy phép tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị
+ Xin giấy phép biểu diễn nghệ thuật, live show
+ Xin giấy phép chạy roadshow
+ Xin giấy phép khuyễn mại của sở công thương.

Thủ tục cấp phép đơn giản, thời gian nhanh, chi phí rẻ cty TCM sẽ làm hài lòng quý khách hàng khi đặt hàng với chúng tôi.

Mẫu đơn xin cấp phép quảng cáo như sau:


Kính gửi:
 Sở Văn hoá – Thông tin ………..
1- Tên tổ chức, cá nhân ………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………
Điện thoại ………………………..; Fax: ………………………………………………..
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số….. ngày….tháng…năm……cơ quan cấp….

2- Họ và tên người chịu trách nhiệm ………………….………
Chức vụ ………….……Chứng minh thư nhân dân số …………………… do công an…cấp ngày….tháng….năm ….
Địa chỉ thường trú ………………………………………….……
Điện thoại …………………………………………..; Fax: ……………

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm ………………
Trên phương tiện ………………… Địa điểm ………………
Kích thước ……… Số lượng ….…. Thời hạn thực hiện quảng cáo ….…..
– Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;
– Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

…………….., ngày…….tháng……năm…….
Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

Showing all 2 results